Image is not available
Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț
Arrow
Arrow
Slider
Wednesday, 29 September 2021 13:27

Curtenii lui Ștefan cel Mare || Garda de Onoare de la Curtea Domnească

Rate this item
(0 votes)

image_2021-09-29_163756.png

Noutăți 17.10.2021

anunt dupa selectie

 

ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMȚ

 Adresa: Str. Audia, nr. 3 Piatra Neamț, Colegiul National „Gheorghe Asachi”

Telefon: 0741030071            E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Curtenii lui Ștefan cel Mare

Garda de Onoare de la Curtea Domnească

Grafic.png

Domeniul: ACȚIUNILE COMUNITĂȚII

Activități desfășurate în perioada:

01.09. 2021– 20.12.2021

 

 • Titlul proiectului: CURTENII LUI ȘTEFAN CEL MARE. GARDA DE ONOARE DE LA CURTEA DOMNEASCĂ
 • Locul desfășurării proiectului: Piatra Neamț – Curtea Domnească
 • Durata proiectului: de la 09. 2021 până la 20.12.2021
 • Scopul şi obiectivele proiectului, grupuri ţintă, beneficiari;

 

 


                Scopul proiectului: ÎNFIINȚAREA GĂRZII DE ONOARE LA CURTEA DOMNEASCĂ DIN PIATRA-NEAMȚ

                Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț inițiază proiectul de promovare a valorilor istorice prin ritualuri, ceremonii şi valorizări ale memoriei comunitare propunând înființarea unei Gărzi de onoare la Curtea Domnească din Piatra-Neamț, gardă care va fi formată din 12 curteni, 12 stegari, 1 căpitan și un vornic, selectați în urma unui concurs pe această temă, concurs adresat copiilor și tinerilor între 10 și 20 de ani, interesați de promovarea valorilor istorice din Neamț. Curtenii, purtători de arme, vor fi selectați din rândul elevilor de liceu, iar stegarii, purtători de steag, vor fi selectați si din rândul elevilor din clasele IV - XII. Selecția se va realiza ținând cont de starea de sănătate a elevilor, capacitățile motrice, dorința lor de implicare, înălțime adecvată, asumare civică și responsabilitate, precum și de sprijinul și implicarea profesorilor acestora.

Ritualurile, ceremoniile, vestimentația și armele gărzii vor fi realizate cât de fidel se poate, conform realității istorice specifice Evului Mediu, în echipa de proiect fiind invitat şi un expert în domeniul cercetării istorice, dl Sorin Grumuș, istoric militar.

                Proiectul își propune să revigoreze memoria comunitară, istoria acesteia și angajarea realizatorilor în procesul de recuperare a specificului local, al memoriei locale.

                Arhitectura Curții Domnești este impresionantă astăzi, după revitalizarea acestui spațiu istoric, însă se simte lipsa unei Gărzi de onoare, care în vremuri străvechi dădea viață și înnobila Curtea.


                Obiectivele proiectului:

O1. Realizarea vestimentației oștenilor, stegarilor, căpitanului și a vornicului Curții Domnești;

O2. Dotarea cu arme, steaguri și alte accesorii necesare reconstruirii ritualului Gărzii de onoare;

O3. Implicarea elevilor, tinerilor și a societății civile în activități de reabilitare a unor ceremonii și ritualuri dispărute prin crearea unei gărzi de onoare la Curtea Domnească;

O4. Promovarea istoriei locale la nivel național și internațional prin revigorarea interesului față de istoria propriei comunități prin reprezentări teatrale, în cadrul momentelor festive;

O5. Participarea factorilor responsabili (autorități locale, instituții publice) la o acțiune comună de valorizare a istoriei locale nemțene prin parteneriate de valoare.

O6. Educarea grupului țintă și a membrilor comunității  în spirit civic și respect pentru valorile culturale și spirituale;

O7. Organizarea de evenimente festive cu caracter istoric la Curtea Domnească pentru promovarea Gărzii Domnești și a întregului areal istoric al Curții.


Grupul țintă:

 • Grup țintă direct implicat: 26 de curteni și stegari - 12 elevi liceu (oșteni)și 12 elevi gimnaziu sau liceu (stegari), un elev liceu (căpitan), un militar în rezervă, coordonator al grupului (vornic).
  • 20 profesori membri ai echipei de organizare și implementare proiect
  • Un expert in istorie militară
  • elevi de diferite vârste, de la școlile din municipiul Piatra-Neamț, care participă la selecție;
  • 100 de persoane din învățământul preuniversitar (personal de îndrumare, conducere și control, didactic, didactic auxiliar și nedidactic), care sprijină activitățile proiectul prin implicare indirectă
 • Grup țintă indirect implicat:
  • Cetățenii municipiului Piatra-Neamț;
  • Turiști;
  • Elevi și cadre didactice din județul Neamț și din alte județe;

Beneficiari:

 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamț
 • Comunitățile de elevi, comunitățile de profesori;
 • Locuitorii orașului Piatra Neamț;
 • Turiști care vizitează Curtea Domnească;

Justificarea proiectului;

                   Monumentele istorice depun mărturie tăcută asupra istoriei, însă atunci când reușești să dai viață acestor monumente prin reprezentare fidelă și interpretare istorică, și mai mult decât atât, să implici tineri în astfel de acțiuni, poți să ai certitudinea că ai făcut eforturi să pui în valoare istoria locală. În secolele XIV-XV Curtea Domnească beneficia de o Gardă de onoare respectată, care avea menirea să reprezinte puterea curții, să asigure securitatea zonei și să dea poporului sentimentul că în orice situație vor fi apărați. Astăzi, Garda de onoare reconstituită ar putea pune în valoare patrimoniul moștenit și ar putea promova, prin viu exemplu, istoria trăită a acestor locuri de poveste. 


ARGUMENT ISTORIC

Situată pe un platou care domină ca o acropolă centrul orașului Piatra Neamț, Curtea Domnească apare ca deja constituită la 20 aprilie 1491, când Ștefan cel Mare dăruiește Mănăstirii Tazlău câteva sate care ,,[...] au fost din ocolul curților noastre de la Piatra”. Curtea Domnească de la Piatra Neamț rezistă până în secolul al XVII-lea când construcțiile sunt lăsate în părăsire și încep să se ruineze.

             Constituirea Domniei și a statului feudal a impus crearea unui aparat de stat permanent, care în timp de pace să asigure o serie de servicii ca strângerea dărilor, paza granițelor și a diferitelor puncte întărite și totodată să facă față unor situații neprevăzute pentru  că ridicarea țării la arme cerea timp mult și se realiza cu destule greutăți. În afară de plăieși și străjeri care erau țărani scutiți de dări în schimbul executării serviciului de pază a graniței, în secolele XIV-XVIII în Moldova funcțiile statului erau îndeplinite de mai multe categorii de slujbași care s-au succedat, au coexistat sau au suferit transformări. Aceste categorii erau: slugile (domnești și boierești), vitejii, curtenii, slujitorii și mercenarii. Vitejii și curtenii erau categorii călări. Spre deosebire de curteni (călări) care proveneau din rândurile micii boierimi, slujitorii erau recrutați din rândul țărănimii libere.

Cronicarul Miron Costin arată că în vremea lui Ștefan Tomșa (1563-1564), dărăbanii erau ,, foarte îmbrăcați bine[...] cum n-au fost nice la o domnie grijită bine pedestrimea cu haine tot de feleandrăș, cu nasturi și cu ceprage, de argintu, de pilda haiducilor de Țara Leșească, cu pene de argintu la cumănace și cu tablă de argintu la șoldure pe lădunce”.

                Curtenii erau organizați pe ținuturi sau județe, iar slujitorii și mercenarii erau grupați în anumite orașe, îndeosebi în capitalele celor două țări române, precum și în principalele garnizoane militare. Unitățile mai mari, constituite din curteni și slujitori, purtau denumirea de ceată sau breaslă, iar cele mici, de steag și căpitănie, efectivele nefiind egale pentru unitățile și subunitățile de același fel.

             Steagul este cea mai veche unitate militară cu caracter permanent. Acesta mai era denumit și sută  și avea un efectiv de 60-70 de luptători.  Cronica moldo-polonă precizează că, în anul 1473, Ștefan cel Mare a intrat în Țara Românească cu 48 de steaguri de oșteni. Căpitănia era unitatea cea mai mare în care erau grupați curtenii dintr-un județ, slujitorii sau lefegiii dintr-un oraș mare. Comandantul suprem al oștirii era domnitorul dar în timpul luptelor putea delega la comandă pe marii săi dregători, cum ar fi hatmanul în Moldova. Diferitele categorii de oșteni aveau în frunte mari dregători. Curtenii din Moldova erau comandați de marele logofăt în timp ce curtenii dintr-un ținut ( ex. Curtea domnească de la Piatra Neamț) erau comandați de un mare vătaf, care la sfârșitul secolului al XVII-lea a devenit căpitan de ținut și comandant al slujitorilor din ținutul respectiv, curtea domnească fiind locul de adunare a oștii teritoriale.

            Principalele arme utilizate de oștenii moldoveni în evul mediu au fost: arcul cu săgeți, arbaleta, praștia, sulița, măciuca, halebarda, sabia, secera cu coadă lungă, securea (toporul), scutul. Puține sunt și sursele istorice care ni-l reprezintă pe oșteanul medieval de pe meleagurile noastre. Aceste puține mențiuni ne permit să restabilim portul aproximativ, al oștenilor care au participat la  războaiele timpului.

            Ca îmbrăcăminte de protecție, boierii și o parte din curteni aveau platoșe, cămăși cu zale și coifuri metalice, procurate prin comenzi de la Brașov. Cei mai mulți aveau o îmbrăcăminte specială, făcută din pânză de in. La câțiva ani de la moartea lui Ștefan cel Mare diplomatul ungur Anton  Verancsics consemna: [...] Armele principale ale moldovenilor sunt: scutul, lancea, săgeata ca la tătari; armătură solidă nu are nimenea; puțini din cei mai avuți au zale și coif de oțel; dar în loc de armură îmbracă fiecare o haină de in, umplută cu bumbac, în grosime de trei-patru degete, mai ales în partea umerilor și până la coate, precum se poate vedea pe tapetele celor vechi și cu cusături în ițe dese, tot în distanță de un deget și jumătate; sabia nu pătrundea această haină”.

   La rândul său, polonezul Martin Bielshi, participant la bătălia de la Obertyn (1531) în lucrarea Sprawa Rucevisska,caracterizând oştirea lui Petru Rareş arăta că oştenii moldoveni sunt: ,,bravi meşteri în mânuirea suliţei şi pavezei deşi sânt nişte ţărani luaţi de la plug. Armurile sânt puţine, pavezele sânt simple, suliţele fără flamuri… armata e întunecată la vedere… Afară de curteni, mai toţi ceilalţi sânt ţărani, călărind cu şele neacoperite şi scări de stejar, dar voinici în atac cu suliţa. Hrană poartă la oblâncul şelei, brânză de burduf şi pâine albă, precum văzui eu însumi în lupta de Obertyn”.(SORIN GRUMUȘ – ISTORIC MILITAR) – CONSULTANT ȘTIINȚIFIC AL PROIECTULUI). CURTENII, conform surselor istorice, aparțineau unei CURȚI DOMNEȘTI. Aceste contingente se aflau sub comanda unui VORNIC  (din slavonescul dvor care înseamnă curte, sau dvorba care înseamnă sfat – sfătuitor), care le coordona și activitatea administrativă .Vornicii sunt numiți „mai marii acestor curți”. În zonele unde existau cetăți, comanda curtenilor revenea staroștilor și pârcălabilor. În documentele redactate în limba latină, staroștii și pârcălabii sunt numiți CAPITANEUS, iar vornicului deseori i se mai spune voievod, comandantul oastei.          

                Constantin C. Giurescu, în Istoria României și Nicolae Stoicescu în Curteni și slujitori afirmă că:Izvoarele arată că în secolele XV-XVI, armata Moldovei era condusă de vornici. Ștefan cel Mare l-a însărcinat pe Boldul vornicul, respingă armata poloneză care venea în ajutorul lui Ioan Albert. Boierul Cărăbăț, a fost vornicul lui Ștefăniță, care a respins năvălirea tătară din 1518. Petru Rareș a trimis pe Grozav vornicul și Barbovshi spătarul cu oastea în Transilvania (de altfel și comandanții oastei moldovene în Lupta de la Feldioara-1529, prilej cu care au capturat 50 de piese de artilerie austriece, constituind pentru prima prima unitate de artilerie propriu-zisă a Moldovei). La 1552 este menționat „căpitanul oștilor moldovene” Moțoc vornicul. Din prima jumătate a secolului al XVI-lea, vornicul moldovean a început să împartă comanda armatei cu portarul Sucevei, devenit mai târziu hatman și pârcălab, care 1-a înlocuit mai târziu la  conducerea oastei. Dintr-un document din 10 martie 1562 aflăm că Petrea pârcălabul a mers „cu ceata lui” în Transilvania, adică cu oastea lui Petru Rareș, aducând de acolo un țigan rob, iar mai târziu, în vremea domniei lui Petru Șchiopu, Pîrvu pârcălabul de Soroca a îndeplinit un rol de seamă in luptele cu cazacii, pârcălabul fiind și el rănit in timpul acestor acțiuni. Din secolul al XV-lea până în secolul al XVIII-lea avem prezent STEGARUL.

Această   denumire vine de la faptul că fiecare unitate de acest fel avea felurite steaguri (prapore, cum este denumit în documentele medievale), fie cu cruci și sfinți, fie cu însemnele țării sau, în cazul mercenarilor, cu însemnele heraldice proprii ale companiei. Stegarul purta steagul unității sale, în jurul căruia se adunau oștenii cu comandanții lor. (Prof. Emil APOSTOL)


Necesitatea proiectului constă în:

 1. Promovarea istoriei locale prin înființarea GĂRZII DE ONOARE la Curtea Domnească  prin reconstituirea vestimentației și a armelor Gărzii medievale formată din CURTENI și STEGARI sub conducerea CĂPITANULUI și a VORNICULUI.
 2. Educarea generațiilor de tineri pentru respectarea moștenirilor trecutului istoric și implicarea directă a acestora în evenimente specifice de promovare;
 3. Oferta comunității către turiștii care trec prin municipiul Piatra-Neamț va fi mult mai consistentă și va aduce plus valoare perimetrului istoric al Curții Domnești;
 4. Continuarea unor proiecte de succes cum este proiectul „STRĂJERII CETĂȚII NEAMȚU” scris și implementat de prof. Elena PREDA, la nivel de reprezentare municipală;
 5. APIN Neamț deține un portofoliu important de activități cu caracter istoric valoros și are expertiza necesară derulării acestui proiect.

Rezultate estimate al proiectului: 

 • Echipa de proiect funcțională; Grafic al activităților; Liste de prezență;
 • Conferințe de deschidere/închidere organizate;
 • Vestimentația gărzii: 26 de ținute reconstituite istoric (pantaloni, cămașa, tunică, manta, cizme) (12 curteni, 12 stegari, 1 căpitan, 1 vornic); 14 săbii; 12 cingători; 12 steaguri, 12 cingători port drapel; un coif pentru căpitan; o căciulă de blană pentru vornic; 2 buciume.
 • Promovare: un film al proiectului, un banner, afișe.
 • Peste 1000 de participanți direcți și indirecți care beneficiază de informare asupra proiectului, în prezență fizică dar și în format online, prin proiecția unui film cu prezentarea activităților din proiect și realizarea lor, în unități de învățământ; Diplome, Adeverințe; 2 anunțuri; Articole de birotică și papetărie, materiale panotare si alte materiale consumabile; Materiale  publicitare și de informare;  2 invitați – personalități din domeniul istoriei și istoriei militare; 1 Simpozion cu tema ISTORIA CURȚILOR DOMNEȘTI DIN MOLDOVA; 1 Raport de activitate; acorduri de colaborare cu Ordinul „Străjerii Cetății Neamțu”, Complexul Național Muzeal Neamț și unități școlare din municipiul Piatra-Neamț, cu privire la sustenabilitatea proiectului (APIN va continua plata găzduirii website-ului cu un link special pentru Garda de onoare și Complexul Muzeal va sprijini dezvoltarea gărzii de onoare pe parcursul timpului, unitățile școlare vor participa la selecția membrilor gărzii de onoare și la promovarea proiectului).

Descrierea activităţilor;

                Proiectul se va implementa pe parcursul a patru luni, va fi organizat pe baza unui grafic de activități concret, va debuta cu o conferință de lansare în cadrul căreia va fi prezentat in detaliu, la conferința vor fi invitați toți colaboratorii și finanțatorul, cu această ocazie se vor semna și acordurile de colaborare necesare selecției curtenilor si stegarilor din Garda de onoare. Vor fi constituite 3 comisii de lucru (organizare/selecție/monitorizare) apoi se vor face demersuri pentru cercetarea detaliată cu privire la modul de realizare a vestimentației, culorile, materialele, cusătura, fireturile, se va încheia un contract cu o firmă meșteșugărească cu experiență în domeniu, vor fi realizate steagurile (12), se vor achiziționa armele, se va realiza selecția curtenilor și a stegarilor, vor fi inițiate probele de vestimentație și antrenamentele pentru ceremonii. Pe parcurs vor fi realizate fotografii și filmări pentru ca la finalul proiectului sa fie realizat un film al implementării proiectului.

                La finalul implementării proiectului se va organiza un simpozion cu tema „Istoria Curților domnești din Moldova”, in cadrul acestui simpozion GARDA DE ONOARE va depune jurământul de credință și va fi predată în comanda PRIMARULUI MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ.

                Se va semna un HRISOV DE CREDINȚĂ, în care vor fi trecute numele Curtenilor, Stegarilor Curții și a tuturor celor care s-au ostenit pentru înființarea Gărzii.

                Primarul urbei va contrasemna hrisovul cu promisiunea de a acorda PRIVILEGII Gărzii, pe toată durata existenței sale, promisiuni care vor fi întărite prin decizii ale Consiliului local cu privire la o posibilă soldă pentru curteni și stegari.

A.1.   Activitatea tehnico-organizatorica – lunile I – IV.

A.2.   Conferința de lansare a proiectului; luna I.

A.3.   Semnarea unui Acord de colaborare între APIN și Complexul Național Muzeal, Ordinul Străjerilor Cetății Neamț  și unitățile școlare în care se vor organiza selecții ale curtenilor și stegarilor; luna I.

A.4.   Constituirea comisiilor de lucru care se vor ocupa de documentarea necesară în vederea identificării ritualurilor de ceremonie a gărzii de onoare la Curtea Domnească precum și a vestimentației de epocă - luna I.

A.5.   Centralizarea rezultatelor documentării la nivelul echipei de management şi identificarea de meșteri populari care sunt capabili să reproducă costumele  membrilor Gărzii de onoare - luna  I.

A.6.   Organizarea concursului de selecție al celor 25 de curteni, luna II, III.

A.7.   Realizarea vestimentației curtenilor și achiziționarea armelor – luna II,III, IV.

A.8.   Depunerea jurământului de credință –luna IV.

A.9.   Promovarea proiectului „CURTENII ” în cadrul unui Simpozion – ISTORIA CURȚILOR DOMNEȘTI DIN MOLDOVA”  - luna a IV a.

A.10. Clasificarea documentelor, centralizarea, elaborarea rapoartelor și finalizarea dosarului proiectului implementat. Luna IV.


 

Calendarul activităților; în funcție de specificul activităților.

tabel apin

               Rezultate prognozate: 

 • Echipa de proiect funcțională;
 • Conferințe de deschidere/închidere organizate;
 • Vestimentația gărzii: 26 de ținute reconstituite istoric (pantaloni, cămașa, tunică, manta, cizme) (12 curteni, 12 stegari, 1 căpitan, 1 vornic); 14 săbii; 12 cingători; 12 steaguri, 12 cingători port drapel; un coif pentru căpitan; o căciulă de blană pentru vornic;
 • Promovare: un film al proiectului
 • Peste 1000 de participanți direcți și indirecți care beneficiază de informare asupra proiectului, în prezență fizică dar și în format online, prin proiecția unui film cu prezentarea activităților din proiect și realizarea lor, în unități de învățământ; 2 anunțuri; Articole de birotică și papetărie, materiale panotare si alte materiale consumabile; Materiale  publicitare și de informare;  2 invitați – personalități din domeniul istoriei și istoriei militare;
 • 1 Simpozion cu tema ISTORIA CURȚILOR DOMNEȘTI DIN MOLDOVA;
 • 1 Raport de activitate; acorduri de colaborare cu Ordinul „Străjerii Cetății Neamțu”, Complexul Național Muzeal Neamț și unități școlare din municipiul Piatra-Neamț, cu privire la sustenabilitatea proiectului (APIN va continua plata găzduirii website-ului și Complexul Muzeal va sprijini dezvoltarea gărzii de onoare pe parcursul timpului, unitățile școlare vor participa la selecția membrilor gărzii de onoare și la promovarea proiectului;

                Impactul activităților:

Proiectul „CURTENII LUI ȘTEFAN CEL MARE” abordează intensiv sentimentul de patriotism local și tezaurul istoric moștenit, este susținut prin parteneriate de valoare și este conceput de așa manieră încât să asigure un sistem operativ de diseminare, replicare și extensie a rezultatelor.

               Activitățile proiectului vor fi reluate și extinse la nivelul comunității prin transformarea acestora în ritualuri și ceremonii asumate în comunitate cu prilejul unor evenimente importante: Zilele Orașului, vizite oficiale, acțiuni culturale.

                Viabilitatea proiectului va fi asigurată din punct de vedere financiar  și instituțional în regim de parteneriat, utilizând resursele și mijloacele partenerilor asociației, in special ale finanțatorului deoarece garda va intra în subordinea Primăriei, apoi rezultatele vor fi utilizate pentru replicarea proiectului la nivel județean și național.

               Se va urmări atragerea unor noi surse de finanțare atât din mediul de afaceri cât și prin alte surse private, deoarece și acestea sunt interesate de promovarea valorilor culturale.

               In cadrul proiectului se consolidează o cooperare solidă și eficientă între sectorul privat al ONG-urilor și autoritățile și instituțiile publice, care va fi un model de bună practică, ducând la îmbunătățirea politicilor de promovare a culturii nemțene. Impactul vizual al Gărzii de onoare va fi de maxim succes pentru promovarea arealului istoric al Curții Domnești; Tinerii vor fi motivați să promoveze patrimoniul istoric local; Cu siguranță și comunitatea va fi motivată să participe la serviciul de gardă al Curții;

Se va genera un interes veritabil pentru acest mod de promovare a istoriei prin teatru istoric și reprezentări vizuale de impact, in fiecare zi de duminică, la o oră de maxim interes turistic;

 Vor fi posibile noi abordări ale educației și formării  prin demonstrații aplicabile  în folosul comunității și al dezvoltării personale; (însemne și acreditări ale tinerilor care fac parte din Garda Curții Domnești.

                Mijloace de monitorizare şi evaluare a rezultatelor:

 • Coordonatorii de proiect vor organiza întâlniri de lucru lunare pentru monitorizarea activităților din proiect;
 • La fiecare întâlnire de proiect se va consemna într-un MINUTĂ stadiul implementării activităților conform graficului;
 • Coordonatorii de proiect vor stabili un plan de remediere în cazul întârzierii implementării activităților în succesiunea cronologică a activităților;
 • Fiecare activitate va fi evaluată conform unor descrierii activității stabilite la început de proiect;
 • Acorduri de colaborare încheiate pentru eficientizarea proiectului;
 • Raport final al proiectului;

tabel nou apin2

tabel apin 2                  


BUGETUL DE VENITURI Ş I CHELTUIELI

tabel apin 3 

 BUGETUL NARATIV

Bugetul necesar implementării Proiectului „Curtenii lui Ștefan cel Mare – Garda de onoare la Curtea Domnească” este de 54.790 lei și 90% din sumă este alocată realizării vestimentației curtenilor și stegarilor și dotării acestora cu arme și steaguri (45.890).

Vestimentația va fi realizată cât mai fidel posibil conform epocii medievale, de către ateliere meșteșugărești, cu tradiție în domeniu, din județul Neamț și din țară. Echipamentul este format din:

 • Tunică – 14 buc
 • Pantaloni – 26 buc
 • Cămașă- 26 buc
 • Vestă – 12 buc
 • Cizme – 26 buc
 • Cingători – 26 buc
 • Cușme – 26 buc
 • Căciulă boierească – 1 buc

Armele și echipamentul militar vor fi achiziționate de la firme specializate care au dotat și alte ordine cavalerești din țară:

 • Spadă – 14 buc
 • Halebardă  – 1 buc
 • Corn – 2 buc
 • Steaguri – 12 buc

Suma de 5.700 de lei va fi alocată pentru masa curtenilor, in zilele in care vor participa la antrenamente și repetiții, probe de costum, învățare ritualuri de ceremonie. Această cheltuială se impune deoarece antrenamentele vor avea loc, in general, după programul școlar.

Servicii catering pachete pentru 26 curteni pentru perioada de antrenamente

(26 elevi x21,92 lei pachet x10 zile antrenament =5700)

 • 1000 de lei vor fi cheltuiți pentru protocol la conferințele de lansare/ închidere și la Simpozionul dedicat Curților Domnești din Moldova. ( apă, cafea, fursecuri, pahare, dezinfectant, șervețele).

                Pentru a face economii la proiect promovarea se va realiza voluntar de către echipa de proiect; de asemenea organizarea conferințelor de lansare și închidere a proiectului, precum și a Simpozionului dedicat istoriei Curților Domnești, se vor organiza în aer liber (dacă vremea permite) sau în sala de festivități de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț;  o suma minimă va fi cheltuită pentru realizarea filmului proiectului (1200 lei) afișe pentru anunțarea selecției curtenilor (200 lei), un banner necesar pentru promovarea proiectului la conferința finală (300).

În cazul în care vor reveni restricțiile generate de pandemia cu COVID, activitățile proiectului, inclusiv o parte din antrenamente, se vor desfășura online.


SUSTENABILITATE

                În vederea continuării activității Gărzii de onoare a Curții Domnești după finalizarea proiectului, propunem Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, dlui Primar al Municipiului Piatra Neamț aprobarea unei SOLDE minime per activitate, pentru „curtenii” și „stegarii” atestați la final de proiect.

                În cazul predărilor de ștafetă, noii curteni și noii stegari vor urma  procedura de recrutare și atestare prevăzută în prezentul proiect (anunț/selecție/antrenament/atestat).

image_2021-09-29_163756.pngECHIPA APIN - 2021

AFIS CURTENII FINAL

Read 2271 times Last modified on Sunday, 17 October 2021 13:44

Free Joomla! template by L.THEME