Image is not available
Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț
Arrow
Arrow
Slider

Noutăți și detalii despre activitățile noastre găsiți și pe pagina de Facebook a Asociației APIN

APIN

Asociaţia APIN este entitate cu personalitate juridică, nonguvernamentală, nu are scopuri politice, lucrative ori patrimoniale, se constituie în mod voluntar de către membri fondatori pe baza liberului consimţământ.Este persoană juridică independentă care se constituie în baza prevederilor art. 13 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi are ca scop principal promovarea unui sistem de valori şi atitudini bazat pe spirit deschis şi democratic, gândire pozitivă şi critică, toleranţă, respect pentru drepturile fundamentale ale omului, încredere şi înţelegere mutuală.

Title Text

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore magna aliqua.

Title Text

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore magna aliqua.

Title Text

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore magna aliqua.

Title Text

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore magna aliqua.

Title Text

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore magna aliqua.

Promovarea în rândul cadrelor didactice specializate în domeniul istoriei şi în rândurile publicului larg a unui sistem de valori şi atitudini bazat pe spirit deschis şi democratic, gândire pozitivă şi critică, toleranţă, respect pentru drepturile fundamentale ale omului, încredere şi înţelegere mutuală

Eliminarea prejudecăţilor şi clişeelor de gândire în abordarea istoriei

Publicarea de materiale didactice, cărţi, reviste, studii, care au ca obiectiv tematica istorică

Scop APIN

Promovarea experienţei pozitive în domeniul didacticii istoriei privind utilizarea surselor istorice, proiectarea didactică, cercetarea individuală şi colectivă, apropierile trans - şi multidisciplinare, dezvoltarea resurselor şi mijloacelor de învăţământ

Încurajarea dialogului şi studiului în domeniul problemelor controversate ale istoriei

Sprijinirea profesorilor de istorie in caz de necesitate

Implicarea în elaborarea, popularizarea şi transpunerea în practică şi popularizarea principalelor documente programatice în domeniul predării istoriei elaborate de către organismele şi instituţiile internaţionale

Organizarea de conferinţe, seminarii, şcoli de vară, tabere educaţionale

Scrierea şi implementarea de proiecte educaţionale în vederea autofinanţării

Activitati desfasurate

promovarea comunicării şi cooperării între actorii actului didactic: profesori, elevi, părinţi, comunitatea locală – inclusiv prin organizarea unor simpozioane, sesiuni de comunicări, conferinţe etc.

participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice sau didactice organizate de asociaţi similare din ţară şi străinătate

atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub formă de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, finanţări, pe bază de proiecte cu surse de finanţare interne sau externe

gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii şi alte surse şi formularea de propuneri în scopul îmbunătăţirii actului educaţional nemţean la disciplina Istorie

promovarea şi dezvoltarea activităţii educaţionale şi de pregătire profesională prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferinţe şi cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe

schimbul de informaţii în ceea ce priveşte didactica disciplinei Istoria cu organizaţii similare din ţară şi străinătate

Albert Ovidiu
Anton Traian
Aruxandei Cristina
Ciubotaru Vasile
Lostun Mihai
Gherghelescu Mihaela
Nedeloiu Paul Daniel
Iacoban Sonia
Drexler Dorina-Luminiţa
Mitrea Daniela
Moscalu Luminiţa
Gorduza-Burduja Roxana Elena
Preda Elena
Sârbu Xenia
Rusu Liviu Constantin
Şoimaru Cristiana
Tamba Claudiu

+40 736 238 190

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore magna aliqua.

apineamt2015@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore magna aliqua.

Statut Apin

Copyright Bodron-Petru Alexandru 2017 CNSM

Free Joomla! template by L.THEME